Studio MAKY

Design and Art Installation by Kwannie & Man-Yee
Decor musical Valentijnschool at Bouwkeet

Category : news · by Jun 23rd, 2017

In the past weeks children of the Valentijnschool worked very hard, did great sawing and painting for their musical ‘Panic in the Candy factory’. Together with the supervisors of Bouwkeet, our interns Noa and Jolijn, we helped the students of group 8 to build the decor of the musical. We took part of the Candy Machine.

In 4 weeks the kids built a vegetables stand, a candy machine, park benches, a throne, protest boards and all kinds of props made of wood and cardboard.

We’re very proud of all the kids who worked very hard to finish all the beautiful props and decor :). See here the final result of the Candy Machine!

De afgelopen weken is er hard getimmerd, gezaagd en geschilderd door de kinderen  van de Valentijnschool uit Delfshaven. Samen met de begeleiders van Bouwkeet, onze stagaires (Noa en Jolijn) en de enthousiaste leerlingen van groep 8, hebben wij het decor van de musical “Paniek in de Snoepfabriek” in elkaar gebouwd bij Bouwkeet.

In 4 weken tijd hebben wij een groentenkraam, snoepmachine, bankje, bomen, troon,  protest borden etc gebouwd vanuit hout en karton.

Hierbij het eindresultaat van de snoepmachine waar Studio MAKY samen met Bouwkeet en een deel van de kinderen hard aan gewerkt heeft:)

SHARE :

Leave a Reply

Your email address will not be published.